Kadra trenerska realizująca zajęcia w ramach
Kursu kompetencji zw. z motywacją i planowaniem kariery

Joanna Cegielska-Kędzia

 

W  życiu prywatnym i w zawodowym cenię sobie kontakt z drugim człowiekiem. To zaważyło na wyborze zawodu i kierunku mojego dalszego rozwoju. Z wykształcenia jestem pedagogiem (Uniwersytet Wrocławski). Z Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu jestem zawodowo związana od trzech lat – od tego czasu rozpoczęła się moja „przygoda” z poradnictwem zawodowym i kariery.

Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie zajęć z  poradnictwa zawodowego i karierowego ( Wsparcie metodą coachingu; Kurs poruszania się po rynku pracy), warsztaty z zakresu umiejętności psychospołecznych oraz kompetencji życiowych. Zajmowałam się też poradnictwem indywidualnym, głównie skoncentrowanym wokół zagadnień kariery, lecz spora część godzin poświęcona została na poradnictwo całożyciowe.

W projekcie „ Liderzy coachingu – nowe metody pracy z seniorami” jestem doradcą kariery. Staram się wspierać uczestników w procesie zmiany, pomagam podejmować decyzję dotyczące życia  zawodowego oraz przekazuję  wiedzę na temat wymagań dzisiejszego rynku pracy. Prowadzę warsztaty grupowe oraz pracuję indywidualnie z uczestnikami. Zajmuję się też rekrutacją. Moje zainteresowania zawodowe skoncentrowane są wokół zagadnienia kariery w ujęciu biograficznym. Wolne chwile rozdzielam między  przyjemności a obowiązki. Lubię dzieciaki, zwierzaki ,prace w ogrodzie i weekendowe wypady za miasto.

Izabela Duszyńska-Bober 

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam również studia podyplomowe - Zarządzanie Potencjałem Pracowników w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Moja przygoda z Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu rozpoczęła się w styczniu 2013r. 

W projekcie „Liderzy coachingu - nowe metody pracy z seniorami”  jestem psychologiem. Prowadzę kursy kompetencji związanych z motywacją i planowaniem kariery, podczas których staram się wydobywać z uczestników ukrytą wiedzę, wzmacniać postawę proaktywną oraz inspirować do zmiany na lepsze. W trakcie warsztatów robię wszystko aby wyzwolić u nich kreatywność i aktywność w sposobie myślenia o sobie i swojej karierze. Jestem również odpowiedzialna za ewaluację projektu oraz rekrutację.
Do tej pory pracowałam ze studentami oferując im pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych. Zajmowałam się również prowadzeniem konsultacji indywidualnych oraz szkoleń rozwijających umiejętności psychospołeczne.
Każde spotkanie z drugim człowiekiem traktuję jako doskonałą okazję do realizowania mojej pasji – przekazywania wiedzy i bycia wśród ludzi.

A po pracy chętnie gotuję, piekę, poznaję nowe blogi kulinarne i  spotykam się z przyjaciółmi.

Kadra trenerska realizująca zajęcia w ramach
Kursu zawodowych kompetencji komunikacyjnych

Aleksandra Patyk 

Z wykształcenia jestem psychologiem, trenerem, terapeutą w nurcie Gestalt, doktorantką Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Ukończyłam trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu  grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, prowadzony przez certyfikowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie również od pięciu lat superwizuję własną pracę terapeutyczną i trenerską. Jestem długoletnim pracownikiem oświaty służby zdrowia. Realizowałam projekty dedykowane kadrom medycznym, pracownikom administracji jak i również pracownikom urzędów i instytucji pośrednictwa pracy.
Od pięciu lat prowadzę systematyczne szkolenia dla pracowników socjalnych i opiekunów osób starszych.
Pracuję również jako trener, coach (coaching psychologiczny i biznesowy) i doradca zawodowy. Od czterech lat jestem wykładowcą akademickim na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tematyka prowadzonych przeze mnie, w większości autorskich  warsztatów, dotyczy kształtowania kompetencji społecznych (komunikacja, stres, asertywność, rozwiązywanie konfliktów)  zarządzania zasobami ludzkimi i leadership, autoprezentacji, technik aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowania, aspektów relacji z klientami oraz rozwoju osobistego.

Jestem autorką publikacji dotyczących między innymi jakości życia i miłości partnerskiej.

Justyna Stacherzak-Raczkowska


 

Jestem psychologiem, etnologiem (antropologiem kultury), absolwentką Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Nauk o Kulturze (przewód doktorski otwarty w Instytucie Historii Nauki PAN). W 2003 r. ukończyłam Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (certyfikat trenerski). Jako coach pracuję od 2007 r. Jestem asystentem w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Jestem także psychologiem w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca Medinet. Współpracuję z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Wyższą Szkołą Humanistyczną we Wrocławiu. Jestem współredaktorką i współautorką dwóch książek (Motywy i formy sprzeciwu w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym, Wrocław 2010 oraz Miłość mężczyzny. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, Warszawa 2008) a także autorką licznych artykułów z zakresu humanistyki.

Najważniejsze – jestem Mamą kochająca podróże. Interesuję się designem.

Monika Ziobrowska


 

Trener, Coach umiejętności interpersonalnych oraz biznesu
z doświadczeniem dydaktycznym, menedżerskim oraz praktyką na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych w obszarze personalnym oraz pomocy psychologicznej.
Moja dotychczasowa praca koncentruje się wokół tworzenia programów i prowadzenia treningów oraz sesji coachingowych. Realizuję również wiele zadań związanych z projektami rekrutacyjnymi. Dzięki swojej wszechstronnej wiedzy w interesujący sposób łączę zagadnienia tzw. „miękkie” i „twarde”. Mam za sobą wiele godzin przepracowanych na szkoleniach różnorodnych pod względem tematycznym, dla urzędników państwowych (UM, PUP) z komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami zawodowymi oraz dla osób bezrobotnych i pracowników firm na różnych stanowiskach obejmujące tematy kształtowania relacji międzyludzkich, pomagania osobom starszym, asertywności. Prowadziłam również treningi umiejętności menedżerskich, coachingowych oraz treningi dla trenerów. Odbywałam superwizje dla trenerów projektów strategicznych w BZWBK oraz dla opiekunek osób starszych w firmie PRO –CARE Specht.
Swoją pracę trenerską podpieram wykształceniem zdobytym na Uniwersytecie Wrocławskim (Pedagogika – Poradnictwo, Prawo Pracy), w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Psychologia), na Akademii Ekonomicznej (BHP, Zarządzanie Kadrami) oraz doświadczeniem zawodowym.
Współpracowałam z Dolnośląską Szkołą Wyższą w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotu „Informacja zawodowa z wykorzystaniem technik multimedialnych” na studiach podyplomowych Doradca Trener Konsultant oraz z Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu realizując autorski program obejmujący przedmioty: Integracja w zespole, Kierowanie ludźmi w zespole, Socjologia.

Prywatnie jestem pasjonatką fotografii, miłośniczką czarnego koloru, czerwonego wina, francuskich serów i dobrej książki zagryzanej mleczną czekoladą.